Lisää seksiä parisuhteeseen 1/3

Lisää seksiä parisuhteeseen 1/3

Kevättä rinnassa, siihen se sitten jääkin?

Moni ihminen elää suhteessa, jossa ei harrasteta seksiä. Seksin tulisi liimata pareja yhteen, tuoda suhteeseen vapautta ja keveyttä. Joskus seksistä saattaa kuitenkin tulla painolasti. Siitä saattaa muodostua kivun, epäilyksen ja hämmennyksen lähde. Pahimmillaan seksi ja etenkin sen puute saattavat johtaa siihen, että yksilö alkaa epäillä sekä itseään että puolisoaan, ja sen myötä koko parisuhdetta.

 

Seksuaalisuus on paljon muutakin kuin toimintaa ja tekoja. Se on herkästi haavoittuva ja reagoiva, iäti ihmisyyteen kuuluva ominaisuus, joka on läsnä läpi elämän merkitykseltään vaihdellen. Parin seksuaalielämä on herkkä mittari suhteen toimivuudelle ja vuorovaikutuksen sujumiselle. Seksielämästä huolehtiminen onkin koko parisuhteesta huolestimista, ja päinvastoin.

Kolmiosaisen blogini ensimmäisessä osassa esittelen Zimmermanin (2018) seksuaalisen välttelyn kehän. Blogin toisessa ja kolmannessa osassa kerron, miten tämä kehä on purettavissa. Blogini ajatukset koskevat kaikkia parisuhteen malleja, sekä kaikkia yksilöitä sukupuoleen, sukupuoli-identiteettin ja suuntautumiseen katsomatta.

Lue blogini rauhassa ja ajatuksella. Nautinnollista matkaa!

 

Kun seksistä tulee ongelma

 

Seksi on suhteen alkuaikoina usein hauskaa, helppoa ja spontaania. Kun seksielämä väistämättä ajan saatossa muuttuu, seksi saatetaan kokea ongelmana. Eikö seksi jatkukaan aina samanlaisena? Pitääkö seksielämän eteen nähdä vaivaa?

Kun seksiin liittyvät odotukset eivät kohtaa todellisuutta, seksistä saattaa muodostua ongelma. Seksiin liittyykin usein odotusten lisäksi hurja määrä erilaisia ajatuksia, uskomuksia ja jopa myyttejä. Nämä saattavat olla tietoisia tai tiedostamattomia malleja siitä, miten asioiden kuuluisi olla.

Meistä monet jätetään kasvuvuosinamme kovin yksin seksuaalisuuteen liittyvien kysymysten kanssa. Koulussa kyllä annetaan seksuaalivalistusta; kerrotaan hedelmöityksestä, raskauden ehkäisystä ja ehkä seksiin liittyvistä tunteistakin. Mutta harva nuori saa kasvuvuosinaan rehellistä ja suoraa tietoa siitä, miten seksiä harrastetaan. Moni saa ”oppinsa” pornoa katsomalla.

Pornoa katsomalla voi varmasti oppia yhtä ja toista, mutta seksitaidoista ne antavat usein varsin väärän kuvan. Vähän kuin poliisikoulussa katsottaisiin Robocopia opetusmielessä. Jos ei ymmärrä pornofantasian ja todellisuuden eroa, voi se johtaa vääriin käsityksiin ja odotuksiin siitä, mitä seksi on ja miten tuotetaan nautintoa itselle ja toiselle.

Porno luo usein suorituspaineita. Oman suorituksen vertaaminen pornotähden antamaan esimerkkiin johtaa helposti riittämättömyyden tunteisiin. Odotukset saattavat muuttua sisäiseksi mittatikuksi, jolla omaa seksisuoritusta arvioidaan. Kun seksistä tulee suoriutumista tavalla tai toisella, on vaikeaa olla läsnä. Kontakti itseen ja toiseen häiriintyy. Epäilykset itseä, partneria ja koko seksiä kohtaan saattavat nostaa päätään.

Muita yleisiä seksielämää varjostavia asioita saattavat olla mm. orgasmikeskeisyys ja se, että ajatellaan penetraatioon johtavan seksin olevan ainoaa oikeaa seksiä. Odotukset itseä, partneria ja seksiä kohtaan ovatkin usein suurin syy seksuaalisiin ongelmiin.

 

Porno antaa usein yksipuolisen kuvan seksuaalisuudesta.

 

Seksistä tulee pettymys

 

Kun todellisuus ei vastaa kuvitelmia ja seksi koetaan ongelmallisena, pettymys valtaa helposti mielen. Seksi ei enää tuo tyydytystä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, päinvastoin. Pettymys voi kasvaa niin suureksi, että jokainen seksikerta tuntuu suurelta riskiltä. Meneekö nyt hyvin, vai särkyykö kaikki?

Jos seksi ei täytä sisäisen mittatikun vaatimuksia epäonnistumisen, surullisuuden, häpeän ja jopa raivon tunteet saattavat lisääntyä. Usein nämä ovat toissijaisia tunteita, joiden taustalla saattaa olla ns. primaaritunteita; pelkoa hylätyksi ja torjutuksi tulemisesta, riittämättömyydestä, omasta arvosta ja rakastettavuudesta.

On tavallista, että toinen osapuolista alkaa pohtia, mitä toinen tilanteesta ajattelee. Tämä saattaa aiheuttaa syyllisyyttä tai tarvetta yrittää lukea jatkuvasti, onko toinen tyytyväinen tai ei. Huoli ja tyytymättömyys saattavat levitä koko parisuhteeseen. Saattaa herätä ajatuksia siitä, onko puoliso sittenkään se oikea. Onko koko suhde tuomittu epäonnistumaan?

 

Moni elää suhteessa, jossa ei ole seksiä.

 

Seksiä vältellään

 

Ihmisillä on tapana vältellä asioita, jotka huolestuttavat tai pelottavat. Vaikka tunnelma makuuhuoneessa voi olla musertava, toinen makaa kuin näkymättömän ja läpipääsemättömän lasiseinän takana, aihetta saattaa olla vaikea tai mahdoton nostaa esille.

Puhumattomuuden taustalla on joskus tarve suojella partneria mielipahalta. Kenties asia on yritetty nostaa esille, mutta koska toinen on vetäytynyt tai loukkaantunut, ei asiaan palata. Saattaa myös olla, että kun asiasta on yritetty puhua, toinen on kääntänyt asian sarkasmiksi tai puheenaihe on aiheuttanut tappelun. Niinpä valitaan vaikenemisen tie. Sekä seksistä puhumista, että sen harrastamista vältetään.

Parisuhteessa saattaa alkaa omituinen, seksiä kartteleva tanssi. Seksin karttamistanssi sisältää monenlaisia liikkeitä: Perinteisen ”päänsäryn” lisäksi illalle otetaan kaikenlaisia puhteita, jottei tarvitsisi mennä sänkyyn yhtä aikaa. Työstressiä, sotkuista kotia ja kiirettä saatetaan syyttää seksihalujen tappamisesta. Tulevaa lomaa ja lisääntyvää yhdessäoloaikaa saatetaan jännittää etukäteen.

Kaikki nämä väistöliikkeet auttavat välttämään keskustelua siitä, mitä todella tapahtuu. Vältetään sitä, ettei tarvitsisi kerätä rohkeutta ja sanoa: ” Tiedämme molemmat, että emme enää harrasta seksiä. Mitä voisimme asialle tehdä?

 

Kun seksielämä tökkii, seksiä aletaan vältellä.

 

Paine kasvaa

 

 Tilanteen välttely aiheuttaa sen, että ahdistus ja paine kasvavat. On yhä vaikeampaa ja vaikeampaa lähestyä sitä, mitä vältellään. Paine tekee yhä vaikeammaksi hakea tyydyttäviä seksuaalisia kohtaamisia ja se puolestaan lisää pettymyksen, epäonnistumisen, riittämättömyyden ja yksin jäämisen tunteita. Ahdistus kasvaa ja se vauhdittaa seksuaalisen välttelyn kehää.

 

Seksuaalisen välttelyn kehä: Seksuaalinen ongelma- pettymys- välttäminen- paine

Seksuaalisen välttelyn kehään on mahdollista vaikuttaa. Painolastia on mahdollista purkaa ja   seksiin on mahdollista saada tai palauttaa kepeys, sallivuus, leikkisyys ja vapaus.

Miten kehään vaikutetaan, miten saada rakentavia uskomuksia ja lähestymistapoja seksin suhteen? Miten palauttaa seksi parisuhteeseen?

Siitä lisää blogisarjani toisessa osassa.

 

www.kuplia.fi

 

 

Lähteet:

Malinen, V. (toim.) 2013. Integratiivinen paripsykoterapia.

 

Zimmerman, J. 2018. Sex without stress. A couple´s guide to overcoming disappointment, avoidance & pressure.

 

 

Lisää seksiä parisuhteeseen 2/3

Lisää seksiä parisuhteeseen 2/3

Kolmiosaisen blogini ensimmäisessä osassa esitin seksologi Jessa Zimmermanin seksuaalisen välttelyn kehän. Tässä toisessa blogissa esitän ajatuksia siitä, millä tavoin tämä kehä on purettavissa. Blogisarjan viimeisessä osassa tulen esittämään konkreettisia askeleita, joilla seksin voi saada integroitua takaisin osaksi toimivaa parisuhdetta.

 

Kohtaan työssäni ratkaisukeskeisenä terapeuttina paljon pariskuntia, joilla on haasteita seksielämässään. Terapeuttina en kuitenkaan jaa suoria ohjeita asiakkailleni. Minulla ei ole antaa reseptiä onnelliseen parisuhteeseen, kenelläkään ei liene takuuvarmaa keinoa siihen, miten kadotettu seksielämä saadaan kukoistamaan. Parisuhteet kun ovat niin erilaisia. Tässä blogissa jaetut ajatukset saattavat kuulostaa suorilta ohjeilta, mutta ne ovat tarkoitettu lähinnä näkökulmiksi siihen, miten seksittömään parisuhteeseen voidaan saada muutos!

 

Blogissani esittämät ajatukset pohjautuvat suurelta osin Zimmermanin ajatuksiin, ratkaisukeskeiseen viitekehykseen sekä kokemuksiini ratkaisukeskeisenä terapeuttina. Ajatukset voidaan yleistää koskemaan lähes kaikkia parisuhteen malleja, sekä kaikkia yksilöitä sukupuoleen, sukupuoli-identiteettin ja suuntautumiseen katsomatta.   Näistä näkökulmista ovat asiakkaani saaneet apua, toivottavasti sinäkin saat.

 

On tullut aika puhua seksistä, aika purkaa paine!

 

 

Kuplia - lisää seksiä parisuhteeseen. Pari makaa peiton alla, varpaat näkyvät.

 

 

 

Muuta odotuksia

 

Mitä seksi on? Millaista on onnistunut ja hyvä seksi?

Kohtuuttomat odotukset johtavat helposti pettymykseen ja seksuaalisen välttelyn kehään. On tärkeää tunnistaa omat odotukset ja pohtia, miten ne vaikuttavat vaatimuksiin, joita on kumppania ja koko seksiä kohtaan. On myös tärkeää pysähtyä miettimään, mistä seksiä koskevat opit ovat peräisin ja mihin uskomukset pohjautuvat.

Erityisesti heteroparien kohdalla törmään usein siihen, että miehen onnistumisen mitta hyvälle seksille on se, että nainen saa orgasmin. Tutkimuksen mukaan naisista 46% saa orgasmin yhdynnän aikana, osa ei saa koskaan (yli 50- vuotiaista 5 % ja alle 35- vuotiaista 35%). Jos siis onnistuneen seksin mittatikkuna on ainoastaan naisen orgasmi, on epäonnistuminen jossakin vaiheessa lähes väistämätöntä.

Kohtuuttomat odotukset ahdistavat usein molempia osapuolia. Kumppanille, joka pitää oman kyvykkyytensä ja seksisuorituksen mittatikkuna partnerinsa orgasmia, ei aina uskalleta avautua. Pelätään, että vastapuoli loukkaantuu tai vetäytyy kokiessaan, että on huono rakastaja.

On siis aika tarkastella omia uskomuksia ja odotuksia. Mikäli huomaa niiden olevan kohtuuttomia, seksuaalista suoriutumista koskevan mittatikun ankara, on aika hylätä epäonnistumisia vahvistavat ajatukset. On kenties aika luopua joistakin vanhoista totuuksista ja toivottaa tervetulleiksi uudemmat, rakentavammat ajatukset. Joistakin odotuksista saattaa olla vaikeaa ja surullista luopua. Eikö todellakaan ole niin, että seksin tulisi olla vaivatonta eikä panostusta vaativaa. Eikö muka toisen pitäisi tietää tarpeeni, jos hän kerran rakastaa?

Seksi on jotakin, jota kaikki voivat harrastaa fyysisistä haasteista huolimatta. Siksi seksin määritelmä ei voi olla pelkkä penetraatio. Zimmerman määrittelee seksin fyysiseksi nautinnoksi, johon yhdistyy kontakti toiseen osapuoleen. Mitäpä, jos onnistumisen mitta olisikin se, että sinä ja kumppanisi saatte fyysistä nautintoa ja edes jonkinlaisen kontaktin toisiinne. Mitä odotuksille tapahtuisi?

 

 

Kuplia - lisää seksiä parisuhteeseen. Mitä, jos seksi määriteltäisiin fyysiseksi mielihyväksi ja kontaktiksi toiseen ihmiseen!

 

 

Puhu

 

Oman parin kanssa seksistä puhuminen saattaa olla vaikeaa. Se saattaa tuntua kiusalliselta. Moni myös pelkää, että toinen osapuoli saattaa suuttua tai luokkaantua. Osa myös pelkää, että seksistä menee mystiikka, jos siitä puhuu liikaa. Seksin ympärillä siis tanssitaan usein varpaillaan.

Rehellisyys seksiasioissa voi olla pelottavaa ja siinä on riskinsä, mutta luottamus ei voi rakentua, jos se perustuu sille, että toinen osapuoli unohtaa omat halunsa ja tarpeensa. Rehellisyyttä ei ole se, että ei kerro asioita tai että sietää jotakin, mitä ei pitäisi sietää. Seksihaasteista vaikeneminen saattaa ajan kuluessa aiheuttaa tietoista tai tiedostamatonta halveksuntaa kumppania kohtaan. Halveksunnan kasvaessa kupla puhkeaa lopulta.

Rehellisyys seksiasioissa, oli se miten kurjaa ja vaikeaa tahansa, luo pohjan luottamukselle ja turvallisuudelle. Rehellisen palautteen antaminen kumppanille osoittaa kunnioitusta ja sitä, että uskoo hänen kykyynsä vastaanottaa palautetta, uskoo hänen kykyynsä kasvaa. Puhuminen purkaa paineita, sen myötä tarve teeskentelylle loppuu.

Keskusteltaessa seksiasioista tulee käyttää arvostavaa kieltä. Mieti, mitkä sanat sopivat sinun suuhusi esim. puhuttaessa sukupuolielimistä ja itse aktista. Ei ole sama, miten asioista puhuu. Puhe ei pelkästään kuvaa maailmaa, se myös muokkaa todellisuutta. Millaista maailmaa haluat puheellasi luoda?

 

 

Kuplia - sukupuolielimistä tulisi puhua kunnioittavasti

 

 

Pyydä, vaikka et saisi

 

Vaikean asian esille nostamiseen on monia eri tekniikoita. Itse suosin Cacciatoren esittämää SUTUHAKA- menetelmää. Se on alun perin tarkoitettu suuttumuksen hallintaan, mutta toimii kokemukseni mukaan kaikissa tilanteissa, joissa halutaan toimia rakentavasti, oma näkökanta jämäkästi esiin tuoden ja toista loukkaamatta:

 

  1. Kuvaile aluksi itse tilanne minäkieltä käyttäen. Siis omasta näkökulmastasi, ilman tulkintaa, ilman syyttelyä. (Esim.: ”Me emme ole harrastaneet seksiä puoleen vuoteen”).
  2. Kerro, mitä tunteita kyseinen asian sinussa herättää. Kerro ainoastaan omista tunteistasi, älä rönsyile. (”Minussa tämä asia herättää sekä surua, että huolta”).
  3. Kerro, mitä haluat ja tarvitset. Ole rakentava. (”Minusta olisi hyvä, että keskustelisimme aiheesta ja pohtisimme yhdessä, mitä asialle voisi tehdä”).
  4. Perustele, miksi tämä vaihtoehto olisi hyvä, mitä hyvää siitä voisi seurata teille molemmille. (”Uskon, että keskustelemalla saisimme asiaan muutoksen ja sitä kautta onnellisemman parisuhteen”).

 

Kun keskustelu pohjautuu siihen, että toiveissasi on parempi parisuhde teille molemmille, keskusteluun on helppo lähteä mukaan. Voit myös kertoa, kuinka paljon suhde merkitsee sinulle, kuinka paljon haluat sen kukoistavan. Ilmaise, että haluat kantaa vastuuta ja tehdä osuutesi.

On tärkeää oppia pyytämään, mitä haluaa ja yhtä tärkeää oppia hyväksymään se, ettei välttämättä saa haluamaansa. Toisen osapuolen haluilla on myös väliä. Vaikka siis haluat, et välttämättä saa. Siitä huolimatta on tärkeää sanoa, jos toivoo jotakin. Ei ole partnerisi tehtävä lukea ajatuksiasi tai kiskoa sinusta asioita ulos.

Jos keskustelu tyssähtää, niin kuin se usein saattaa aluksi tehdä, älä anna periksi. Jos keskustelut päättyvät yhä uudelleen tappeluun, syyttelyyn tai vetäytymiseen, kannattaa hakea apua pariterapiasta. Siellä parin on mahdollista opetella keskustelemaan asioista rauhallisessa ja turvallisessa ympäristössä. Rakentavaa kommunikointia on mahdollista oppia!

Oikeaa hetkeä seksistä puhumiseen ei välttämättä tule koskaan, kannattaa siis puhua asiasta tänään.

 

 

 

Kuplia - puhu, vaikka se olisi aluksi haastavaa

 

 

Ongelma on ongelma

 

Kokemukseni mukaan parit pyrkivät joissain määrin patologisoimaan toisiaan, kun he puhuvat seksuaalisista haasteista. Erityisesti siinä tavallisessa tilanteessa, jossa pariskunnan tarpeet seksimäärän suhteen ovat erilaiset, syytä haetaan toisen psykopatologiasta: Kylmä lahna, panokone jne. Toinen (tai itsensä) saatetaan asettaa rooliin, joka ei yksinkertaisesti ole hyödyllinen. Tästä saattaa alkaa noidankehä; kun uskotaan epärakentaviin ajatuksiin toisen identiteetistä, ongelmat pahenevat ja se puolestaan vahvistaa uskoa siihen, että kyseessä on identiteetissä tai suhteen identiteetissä oleva ongelma.

Helposti unohdetaan, että ongelma on ongelma! Ei yksilö tai hänen partnerinsa. Eron ymmärtäminen voi olla iso ja huojentava asia. Kun ongelma ulkoistetaan ihmisen identiteetistä se saa käsiteltävämmän muodon. Kun kielteiset ”tosiseikat” eivät enää rajoita ihmistä, avautuvat ratkaisujen maisemat. Vaikeatkin asiat tulevat helpommiksi käsitellä, kun fokus on positiivisessa muutoksessa ja siinä, miten mahdollisista ongelmista huolimatta mennään tästä hetkestä eteenpäin.

 

  Hoida oma osuutesi

 

Jokainen suhde perustuu yhteistyöhön. Olette samaa joukkuetta, liittolaisia. Siitä huolimatta voit vaikuttaa vain itseesi. Keskity siis siihen, mihin voit itse vaikuttaa. Olet vastuussa itsestäsi. Pelaa vain omalla puolella kenttää.

On vapauttavaa ymmärtää, ettei seksissä ole yksin vastuussa toisen nautinnosta. Olet vastuussa omasta nautinnostasi, sinun pitää itse pitää huolta itsestäsi. Toki seksi on yhteistyötä ja se vaatii suurta vastavuoroisuutta ja herkkyyttä kuulla toisen tarpeet, mutta luottamukseen ja rehellisyyteen perustuvassa suhteessa molemmat kantavat vastuun omasta nautinnostaan. Sinun ei siis tarvitse pelata toisen puolella, eikä sinun tarvitse tehdä päätöksiä hänen puolestaan.

Hyvän parisuhteen ja seksin perusta on se, että voi luottaa siihen, että molemmat puhuvat puolestaan ja pitävät itsestään huolta. On voitava luottaa siihen, että toinen pärjää omien tunteidensa kanssa ja pyytää sitä, mitä haluaa.

Joskus käy niin, että toinen pareista ei halua sitoutua muutokseen. Muuta siinä tapauksessa asioita itse. Koko systeemi muuttuu, jos yksi sen osatekijöistä muuttuu. Tartu siis rohkeasti härkää sarvista. Haasta vain itsesi ja tee pieniä muutoksia, vaikka et saisikaan siihen parisi tukea. Mieti siis, miten seksiasia vaikuttaa juuri sinuun ja mikä on sinun osuutesi ja vastuu.

 

Kuplia - kerro, mitä haluat, vaikka et saisikaan

 

 

Ei!

 

Sana, jota toinen on saattanut kyllästynyt kuulemaan. Ei on saattanut murentaa itsetuntoa, rakentaa muurin pariskunnan välille, aiheuttanut kiukkua ja pettymystä sekä itseen että toiseen.

Oikein käytettynä ei on kuitenkin hyvä sana! Jos suhde perustuu luottamukseen ja siihen, että molemmat pitävät huolta itsestään, ei on oman kenttäpuoliskon hyvää ja rehellistä hoitamista. Jos suhteessa uskalletaan sanoa ei, myös sanaan kyllä voi luottaa. Jos jompikumpi ei kykene tarvittaessa sanomaan ei, hän saattaa osallistua seksiin vastentahtoisesti. Seksikokemus jää usein tuolloin helposti ontoksi.

Saattaa olla vaikeaa sanoa ei, vielä vaikeampaa ottaa se vastaan. Mutta kun asiaa tarkastelee vastuunottamisen näkökulmasta, ei voidaan tulkita siten, että kyseessä on toisen osapuolen tarve pitää itsestään huolta.

 

 

Kuplia - ei on hyvä sana, kun sitä käyttää oikein

 

 

Jotta pystyt ottamaan ein vastaan rakentavasti, tarvitset tunnesäätelytaitoja. Ne tarkoittavat mm. kykyä sietää ahdistusta ja epävarmuutta. Sen sijaan, että odottaa parin muuttavan käytöstä siten, että se vahvistaa omaa pystyvyyden ja viehättävyyden tunnetta, tulisi opetella säätelemään omia tunteita, oppia rauhoittelemaan itseään ja ottamaan vastuu omista tunteista.

Jos ei laukaisee sinussa ahdistuksen, riittämättömyyden ja torjutuksi tulemisen tunteita, on sinun vastuusi huomata asia ja opetella keinot, joilla saavutat riittävän tasapainon. Rakentavat ajatukset ja tulkinnat synnyttävät tunteita, joiden vallassa on helpompi kommunikoida rakentavasti.

Jos itse olet se, joka usein sanoo ei, omia motiivejaan on hyvä pysähtyä miettimään. Mistä syystä sanot ei, mistä sinulla on tarve kieltäytyä? Ei kannattaa sanoa silloin, kun siihen on selkeä tarve. Jos kyseessä puolestaan on halu tai tottumus kannattaa miettiä, olisiko mahdollista joustaa ja tuntea silti mielihyvää.

Etenkin tilanteissa, joissa toinen ehdottaa jotakin uutta ja ennenkuulumatonta, saattaa suusta vilahtaa ensimmäisenä EI! Vaikka ehdotus hätkähdyttäisi, kannattaa viimeiseen asti vastustaa halua syyllistää toista hänen halujensa vuoksi. On ok haluta mitä haluaa (lain sallimissa puitteissa), vaikka ajatus ei miellyttäisi. Parien mielenkiinnon kohteet eivät aina täsmää, siitä huolimatta voidaan löytää asioita, jotka kiinnostavat molempia. Mitäpä, jos ei sanoisikaan ei, vaan kokeilisi?

 

 

Kuplia - kokeile rohkeasti, jos siltä tuntuu

 

 

Seksin käsikirjoitus

 

Seksiä voidaan ajatella käsikirjoituksena. Käsikirjoitusta kannattaa ajoittain tarkastella myötätunnolla ja mielenkiinnolla ja pohtia, voisiko jotakin kohtaa juonen kulussa muuttaa.

Kuka esimerkiksi yleensä aloittaa seksin? Missä tilanteessa, miten, miksi ja miten tähän ns. tanssiin kutsuun tavallisesti vastataan?

Itse seksiaktista keskusteleminen on usein haastavinta, mutta siedä! Tilanne tulee muuttumaan. Mitä siis itse seksin aikana tapahtuu? Mistä tiedät, että toinen on halukas? Mitä luulet, että partneri ajattelee? Miten seksi etenee, noudatetaanko aina samaa käsikirjoitusta? Kuka on vastuussa tahdista ja juonesta? Puhutteko seksin aikana? Mitä tunnet ja ajattelet? Paljonko tarkkailet partneriasi? Mikä itse seksissä sujuu hyvin, mikä ei?

Miten ja miksi seksi loppuu? Mitä sen jälkeen tapahtuu? Mitä ajattelet ja tunnet seksin jälkeen? Mitä luulet partnerisi ajattelevan? Miten toivoisit tapahtuminen etenevän tämän jälkeen?

On myös avartavaa pohtia, missä kohtaa on itse suora, missä kohtaa välttelevä ja harhaanjohtava. Missä kohtaa pyrkii kontrolloimaan toista, missä kohdassa on passiivinen. Missä kohtaa homma toimii, missä ei? Mitä voisi tehdä lisää, missä kohtaa voisi tehdä toisin? Kenties jo tänään.

 

 

Kuplia - seksin käsikirjoitusta on hyvä pysähtyä pohtimaan ajoittain

 

 

Minkä tahansa uuden taidon opetteluun menee aikaa. Se vaatii ponnistelua, kärsivällisyyttä ja sinnikkyyttä. Homma helpottuu, kun etenet pienin askelin. Jos kohtaat haasteita, pysähdy ja suhtaudu myötätunnolla itseäsi ja kumppaniasi kohtaan. Uuden oppiminen vaatii tutkimusten mukaan 66 toistoa. Kannattaa siis aloittaa heti tänään!

 

 

www.kuplia.fi

 

 

 

Lähteet:

 

Cacciatore, R. 2007. Aggression portaat. Opetushallitus.

 

De Shazer, S. 2009. Ratkaisevat erot. Ratkaisukeskeinen terapia auttamistyössä. Vastapaino, Tampere.

 

Jokinen, A., Juhila, K. & Suoninen, E. 2016. Diskurssianalyysi. Teoriat, peruskäsitteet ja käyttö. Vastapaino, Tampere.

 

Kontula, O. & Miettinen, A. 2016. Determinanats of female sexual orgasms. Sosioaffective Neuroscience & Psychology, 2016: 6.

 

Lally, P., Jaarsveld, C., Potts, H. & Wardle, J. 2009. How are habits formed. European Journal of Social Psychology 2010.

 

Schnarch, D. 2011. Intimacy and desire: Awaken the passion in your relationship. New York, NY: Beaufort Books.

 

White, M. 2016. Karttoja narratiiviseen työskentelyyn. Kuva ja Mieli Oy.

 

Zimmerman, J. 2018. Sex without stress. A couple`s guide to overcoming disappointment, avoidance & pressure.

 

.

 

 

Miksi puhuminen todellakin auttaa?

Miksi puhuminen todellakin auttaa?

9. huhtikuuta vietetään sekä suomen kielen päivää, että Mikael Agricolan päivää. Agricolaa pidetään suomen kirjakielen isänä, sillä hän mm. käänsi ensimmäiset painetut suomenkieliset kirjat ja loi raamatuskäännöksillään pohjan suomen kirjakielelle.

 

Agricolan päivän kunniaksi haluan nostaa esiin muutaman näkökulman siihen, mitä kielellä teemme, mitä merkityksiä sillä on ja ennen kaikkea; mitä puhuminen oikein hyödyttää!

 

Työskententelen ratkaisukeskeisenä terapeuttina ja työssäni todistan päivittäin, miten muutos ihmisen ajatteluun ja toimintaan rakentuu puhutun kielen kautta. Jos sinä kuulut niihin, joiden mielestä asiat eivät miksikään puhumalla muutu, lue tämä!

 

Puheen merkitys by Kuplia

 

Puhe rakentaa todellisuutta

 

Arkiajattelussa meillä on usein käsitys siitä, että erilaiset asiantilat ovat olemassa tietynlaisina, vain niistä kertovat kuvaukset vaihtelevat. Ajattelemme siis, että kieli heijastaa totuutta.

Kieli ei kuitenkaan ole vain väline, jolla saadaan tietoa tosiasioista. Kieli on myös tekoa ja toimintaa, sillä rakennetaan todellisuutta! Kieli ei siis ole silta todellisuuteen, se on osa sitä.

Ei ole siis ihan sama, miten kieltä käytämme: Kieli järjestää, rakentaa ja muuttaa sosiaalista todellisuutta. Onkin sanottu, että kieli on tärkein todellisuutta ylläpitäjä mekanismi. Yhteisellä kielellä pidetään yllä todellisuutta toiselle.

Keskustelu myös ylläpitää, muokkaa ja rakentaa ihmisen identiteettiä, hänen käsitystään siitä, kuka hän on. Vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa on siis minuuden tekemistä!

 

Roolit ja puhe by Kuplia

 

Puheen avulla annamme ihmisille erilaisia rooleja

 

Olin taannoin kylpylässä. Istuin höyrysaunassa ja ilman silmälasejani erotin lauteille saapuvan haparoivan ryhmän ihmisiä. Höyryn keskeltä kajahti naisen maanitteleva ääni: ”Matti! Lauri! Pertti! (Nimet muutettu). Ettei nyt vaan kuulkaas teitin lasit putoisi- taas. Nii, nyt tällä tavalla laitatte ne ohtalle. Näinnikkää”.

Näillä muutamalla lauseella saunaan saapuva nainen teki meille muille selväksi saapujoiden roolit: Hänen kielenkäyttönsä paljasti, että kyseessä oli kolme apua tarvitsevaa vanhusta ja heidän hoitajansa.

Tämä puheen kyky asettaa ihmisille rooleja (ns. subjektipositioita) saattaa toisaalta olla valtuuttavaa ja vapauttavaa, toisaalta ihmistä rajoittavaa. Jos esimerkiksi määrittelee aviopuolisonsa ”nalkuttavaksi”, ongelmien jatkuessa käsitys puolison nalkutuksen ja ongelmien syy-seuraussuhteista saattaa syvetä ja   se puolestaan vahvistaa uskoa siitä, että ongelmien perisyy on juuri nalkuttava puoliso, hänen vääränlainen identiteettinsä. Ei siis ongelma itse, joka saattaa olla esim. vuorovaikutustaitojen puute.

Voidaan myös aiheellisesti kysyä, miten asiakastyössä jaksamista ja asiakasmyönteisyyttä edesauttavat esim. ”hankalan asiakkaan” tai ”häirikkönuoren” leimat. Tällaiset roolit ovat siinäkin mielessä haitallisia, että ne saattavat muuttua itseään toteuttaviksi ennusteiksi; ihmisen käyttäytyminen muuttuu odotusten mukaiseksi. Noidankehä on valmis.

Kielellä määritellyt roolit eivät ole ennaltamäärättyjä, ne tuotetaan aina sosiaalisissa tilanteissa. Saatamme huomaamattamme tulla houkutelluiksi tietynlaisiin rooleihin eli positioihin. Kun on tietoinen kielen kyvystä asettaa ihmisiä rooleihin, voi helpommin vastustaa vahingollisten roolien imua, ei anna niiden muuttua lukkiutuneiksi ansoiksi.

 

Mitä rooleja muut antavat sinulle kielen kautta esimerkiksi töissä ja kotona? Kuinka tarpeellisia ne ovat?

 

Puheen avulla asetamme myös itsemme erilaisiin rooleihin

 

On mielenkiintoista tarkkailla, miten ihmiset rakentavat kielellisesti itselleen identiteettiä ja asettuvat erilaisiin asemiin, jotka ovat tilannesidonnaisia ja täten vaihtuvia. Yksi ja sama puhuja voi kategorisoida esim. itseään useilla eri tavoilla. Näin saatetaan toimia joko tiedostamatta tai tietoisesti, kuten kylpylävierailuni toinen esimerkkinainen; innokas lomaosake- esittelyvastaava.

Esitellessään lomaosakkeita hieman liian hyökkäävään tyyliin, osoitin vetäytymisen merkkejä. Kun nousin päättäväisesti ylös, naisen puhetyylissä tapahtui muutos. Hän hymyili herttaisesti ja sanoi: ”Minullapa onkin muuten neljä lastenlasta. Pian jään lomalle ja tullaan tänne sitten suvun voimin kylpemään ja syömään jätskiä”. Myyntiä edistääkseen nainen pyrki ilmeisesti muuttamaan rooliaan hyökkäävästä myyjästä leppoisaksi mummoksi. Kaupat jäivät tekemättä, ja poistuessani tunsin selässäni katseen. En leppoisan mummon katsetta!

 

Parisuhde ja puhuminen by Kuplia

 

Puhumalla ongelmat saavat käsiteltävän muodon

 

Kun ongelmia hautoo omassa päässä, ne saavat usein valtavat mittasuhteet. Saattaa tuntua, kuin mistään ei saisi otetta, ajatukset kiertävät kiivastuvaa kehää, ongelmavyyhti kasvaa kasvamistaan.

Kun ongelmista pääsee keskustelemaan toisen ihmisen kanssa, asiat saavat muodon. Ne saattavat vaikuttaa erilaisilta, kun ne ulkoistaa hetkeksi pois omasta päästä. Etäisyys luo mahdollisuuden tarkastella uskomusten ja ajatusten paikkansapitävyyttä ja mittasuhteita. Taitavan keskustelijan kanssa ongelmat voi kääntää tavoitteiksi, joita kohti voi pienin askelin lähteä kulkemaan.

Usein yliarvioimme toisten ihmisten ajatustenlukutaidot. Erityisesti pariterapiassa ihmiset joskus yllättyvät kun huomaavat, ettei kumppanilla ollut aavistustakaan toisen ajatuksista, tarpeista ja uskomuksista. Vasta kun asiat nostetaan keskusteltavaksi, ongelmat muuttuvat käsiteltäviksi.

Kaikki ongelmat eivät välttämättä ratkea, ei edes puhumalla. Siitä huolimatta ihminen ei ole koskaan tyystin ongelmiensa uhri. Aina voi ainakin ajatella ongelmasta ja omasta tilanteestaan toisin. Puhuminen avaa uusia väyliä, joita pitkin ongelmista huolimatta voi oppia luovimaan.

 

Ratkes by Kuplia

 

Se, mitä ei sanoilla tavoita

 

”On olemassa asioita, niin kipeitä ja vaikeita, ettei niistä puhumalla selviä” lauletaan Egotripin Matkustaja- kappaleessa.

On totta, että joitakin asioita on vaikea, jopa mahdoton tavoittaa sanoilla. Jo ennen kuin opimme puhumaan, teemme tärkeitä elämää koskevia havaintoja, joista muodostuu käsityksiä ja uskomuksia: Onko maailma turvallinen paikka, kelpaanko, olenko rakkauden arvoinen, pidetäänkö minusta huolta? Jos näitä ydinuskomuksia ja käsityksiä uhataan, yksilö saattaa puolustautua raivokkaasti. Tämä alkukantainen tietojärjestelmä saattaa puuttua asioihin aina, kun esiintyy suuri tunteenpurkaus.

Koska näitä ennen kielen kehitystä muodostuneita käsityksiä ja uskomuksia (ns. ontologiset uskomukset), voi olla jopa mahdoton pukea sanoiksi, on niitä joskus myös vaikeaa vain puhumalla muuttaa. Terapiassa niitä on kuitenkin mahdollista tutkia ja purkaa auki puhumalla. Tunteenpurkauksen kohdalla voidaan esim. turvallisesti seurata tunnetta, antaa sen johdattaa syvälle omaan mieleen ja kysyä, mitä se merkitsee.

 

Miksi ratkaisukeskeiseen terapiaan?

 

Ratkaisukeskeisessä terapiassa on tarkoituksena etsiä vastauksia siihen, millainen tapa rakentaa maailmaa sanoin tukee hyvää elämää ja tavoitteiden saavuttamista. Ratkaisukeskeisessä terapiassa painotetaan myönteistä ratkaisupuhetta. Siinä keskitytään ihmisen voimavaroihin, vahvuuksiin ja onnistumisiin. Näin toimimalla luodaan suotuisaa olemisen ja tekemisen vireyttä. Myös ongelmapuheella on oma tärkeä tehtävänsä, mutta liiaksi ongelmiin keskittyvä puhe usein kaventaa ihmisen kykyä nähdä ratkaisuja.

Puhuminen on tärkeää, ja se auttaa. Puhuminen ylläpitää, muokkaa ja muuttaa ihmisen maailmaa ja todellisuutta. Puhu siis! Puhu ystävälle, puolisolle, lapsille, naapurille tai terapeutille. Puhu ja kuuntele!

 

Sittenkin vain otsahiki?

 

Ihmisten toiminta kietoutuu aina monien merkitysmaailmojen ja monien sisäkkäisten tasojen vyyhtiin. Siksi haluan lopuksi todeta, ettei minulla (ehkei kellään) ole varmuutta siitä, miksi höyrysaunova hoitaja puhui asiakkailleen niin kuin puhui. Minun on turha yrittää positioida naista, arvailla hänen tarkoitusperiään. Ties vaikka hän olisi vain puhtaasti ollut huolissaan miesten höyrysaunan hiestyttämiltä otsilta luiskahtavista silmälaseista!

 

 

 

www.kuplia.fi

 

 

Puhuminen auttaa by Kuplia

Lähteet:

 

Berger, P. L. & Luckman, T. 2003. Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen.

Hanna, F. J. 2009. Vaikeat asiakkaat terapiassa. Miten edistää myönteistä muutosta. Helsinki. Edita Prima oy.

Jokinen, A., Juhila, K. & Suoninen, E. 2016. Diskurssianalyysi. Teoriat, peruskäsitteet ja käyttö. Vastapaino, Tampere.

Larivaara, P. Lindroos, S. ja Heikkilä, T. 2009. Potilas, perhe ja perusterveydenhuolto.

Merton, R. 1958. Social Theory and Social Structure. American Anthropologist, Book reviews.

White, M. 2016. Karttoja narratiiviseen työskentelyyn. Kuva ja Mieli oy.