Kevättä rinnassa, siihen se sitten jääkin?

Moni ihminen elää suhteessa, jossa ei harrasteta seksiä. Seksin tulisi liimata pareja yhteen, tuoda suhteeseen vapautta ja keveyttä. Joskus seksistä saattaa kuitenkin tulla painolasti. Siitä saattaa muodostua kivun, epäilyksen ja hämmennyksen lähde. Pahimmillaan seksi ja etenkin sen puute saattavat johtaa siihen, että yksilö alkaa epäillä sekä itseään että puolisoaan, ja sen myötä koko parisuhdetta.

 

Seksuaalisuus on paljon muutakin kuin toimintaa ja tekoja. Se on herkästi haavoittuva ja reagoiva, iäti ihmisyyteen kuuluva ominaisuus, joka on läsnä läpi elämän merkitykseltään vaihdellen. Parin seksuaalielämä on herkkä mittari suhteen toimivuudelle ja vuorovaikutuksen sujumiselle. Seksielämästä huolehtiminen onkin koko parisuhteesta huolestimista, ja päinvastoin.

Kolmiosaisen blogini ensimmäisessä osassa esittelen Zimmermanin (2018) seksuaalisen välttelyn kehän. Blogin toisessa ja kolmannessa osassa kerron, miten tämä kehä on purettavissa. Blogini ajatukset koskevat kaikkia parisuhteen malleja, sekä kaikkia yksilöitä sukupuoleen, sukupuoli-identiteettin ja suuntautumiseen katsomatta.

Lue blogini rauhassa ja ajatuksella. Nautinnollista matkaa!

 

Kun seksistä tulee ongelma

 

Seksi on suhteen alkuaikoina usein hauskaa, helppoa ja spontaania. Kun seksielämä väistämättä ajan saatossa muuttuu, seksi saatetaan kokea ongelmana. Eikö seksi jatkukaan aina samanlaisena? Pitääkö seksielämän eteen nähdä vaivaa?

Kun seksiin liittyvät odotukset eivät kohtaa todellisuutta, seksistä saattaa muodostua ongelma. Seksiin liittyykin usein odotusten lisäksi hurja määrä erilaisia ajatuksia, uskomuksia ja jopa myyttejä. Nämä saattavat olla tietoisia tai tiedostamattomia malleja siitä, miten asioiden kuuluisi olla.

Meistä monet jätetään kasvuvuosinamme kovin yksin seksuaalisuuteen liittyvien kysymysten kanssa. Koulussa kyllä annetaan seksuaalivalistusta; kerrotaan hedelmöityksestä, raskauden ehkäisystä ja ehkä seksiin liittyvistä tunteistakin. Mutta harva nuori saa kasvuvuosinaan rehellistä ja suoraa tietoa siitä, miten seksiä harrastetaan. Moni saa ”oppinsa” pornoa katsomalla.

Pornoa katsomalla voi varmasti oppia yhtä ja toista, mutta seksitaidoista ne antavat usein varsin väärän kuvan. Vähän kuin poliisikoulussa katsottaisiin Robocopia opetusmielessä. Jos ei ymmärrä pornofantasian ja todellisuuden eroa, voi se johtaa vääriin käsityksiin ja odotuksiin siitä, mitä seksi on ja miten tuotetaan nautintoa itselle ja toiselle.

Porno luo usein suorituspaineita. Oman suorituksen vertaaminen pornotähden antamaan esimerkkiin johtaa helposti riittämättömyyden tunteisiin. Odotukset saattavat muuttua sisäiseksi mittatikuksi, jolla omaa seksisuoritusta arvioidaan. Kun seksistä tulee suoriutumista tavalla tai toisella, on vaikeaa olla läsnä. Kontakti itseen ja toiseen häiriintyy. Epäilykset itseä, partneria ja koko seksiä kohtaan saattavat nostaa päätään.

Muita yleisiä seksielämää varjostavia asioita saattavat olla mm. orgasmikeskeisyys ja se, että ajatellaan penetraatioon johtavan seksin olevan ainoaa oikeaa seksiä. Odotukset itseä, partneria ja seksiä kohtaan ovatkin usein suurin syy seksuaalisiin ongelmiin.

 

Porno antaa usein yksipuolisen kuvan seksuaalisuudesta.

 

Seksistä tulee pettymys

 

Kun todellisuus ei vastaa kuvitelmia ja seksi koetaan ongelmallisena, pettymys valtaa helposti mielen. Seksi ei enää tuo tyydytystä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, päinvastoin. Pettymys voi kasvaa niin suureksi, että jokainen seksikerta tuntuu suurelta riskiltä. Meneekö nyt hyvin, vai särkyykö kaikki?

Jos seksi ei täytä sisäisen mittatikun vaatimuksia epäonnistumisen, surullisuuden, häpeän ja jopa raivon tunteet saattavat lisääntyä. Usein nämä ovat toissijaisia tunteita, joiden taustalla saattaa olla ns. primaaritunteita; pelkoa hylätyksi ja torjutuksi tulemisesta, riittämättömyydestä, omasta arvosta ja rakastettavuudesta.

On tavallista, että toinen osapuolista alkaa pohtia, mitä toinen tilanteesta ajattelee. Tämä saattaa aiheuttaa syyllisyyttä tai tarvetta yrittää lukea jatkuvasti, onko toinen tyytyväinen tai ei. Huoli ja tyytymättömyys saattavat levitä koko parisuhteeseen. Saattaa herätä ajatuksia siitä, onko puoliso sittenkään se oikea. Onko koko suhde tuomittu epäonnistumaan?

 

Moni elää suhteessa, jossa ei ole seksiä.

 

Seksiä vältellään

 

Ihmisillä on tapana vältellä asioita, jotka huolestuttavat tai pelottavat. Vaikka tunnelma makuuhuoneessa voi olla musertava, toinen makaa kuin näkymättömän ja läpipääsemättömän lasiseinän takana, aihetta saattaa olla vaikea tai mahdoton nostaa esille.

Puhumattomuuden taustalla on joskus tarve suojella partneria mielipahalta. Kenties asia on yritetty nostaa esille, mutta koska toinen on vetäytynyt tai loukkaantunut, ei asiaan palata. Saattaa myös olla, että kun asiasta on yritetty puhua, toinen on kääntänyt asian sarkasmiksi tai puheenaihe on aiheuttanut tappelun. Niinpä valitaan vaikenemisen tie. Sekä seksistä puhumista, että sen harrastamista vältetään.

Parisuhteessa saattaa alkaa omituinen, seksiä kartteleva tanssi. Seksin karttamistanssi sisältää monenlaisia liikkeitä: Perinteisen ”päänsäryn” lisäksi illalle otetaan kaikenlaisia puhteita, jottei tarvitsisi mennä sänkyyn yhtä aikaa. Työstressiä, sotkuista kotia ja kiirettä saatetaan syyttää seksihalujen tappamisesta. Tulevaa lomaa ja lisääntyvää yhdessäoloaikaa saatetaan jännittää etukäteen.

Kaikki nämä väistöliikkeet auttavat välttämään keskustelua siitä, mitä todella tapahtuu. Vältetään sitä, ettei tarvitsisi kerätä rohkeutta ja sanoa: ” Tiedämme molemmat, että emme enää harrasta seksiä. Mitä voisimme asialle tehdä?

 

Kun seksielämä tökkii, seksiä aletaan vältellä.

 

Paine kasvaa

 

 Tilanteen välttely aiheuttaa sen, että ahdistus ja paine kasvavat. On yhä vaikeampaa ja vaikeampaa lähestyä sitä, mitä vältellään. Paine tekee yhä vaikeammaksi hakea tyydyttäviä seksuaalisia kohtaamisia ja se puolestaan lisää pettymyksen, epäonnistumisen, riittämättömyyden ja yksin jäämisen tunteita. Ahdistus kasvaa ja se vauhdittaa seksuaalisen välttelyn kehää.

 

Seksuaalisen välttelyn kehä: Seksuaalinen ongelma- pettymys- välttäminen- paine

Seksuaalisen välttelyn kehään on mahdollista vaikuttaa. Painolastia on mahdollista purkaa ja   seksiin on mahdollista saada tai palauttaa kepeys, sallivuus, leikkisyys ja vapaus.

Miten kehään vaikutetaan, miten saada rakentavia uskomuksia ja lähestymistapoja seksin suhteen? Miten palauttaa seksi parisuhteeseen?

Siitä lisää blogisarjani toisessa osassa.

 

www.kuplia.fi

 

 

Lähteet:

Malinen, V. (toim.) 2013. Integratiivinen paripsykoterapia.

 

Zimmerman, J. 2018. Sex without stress. A couple´s guide to overcoming disappointment, avoidance & pressure.

 

 

Share This