Kolmiosaisen blogini ensimmäisessä osassa esitin seksologi Jessa Zimmermanin seksuaalisen välttelyn kehän. Tässä toisessa blogissa esitän ajatuksia siitä, millä tavoin tämä kehä on purettavissa. Blogisarjan viimeisessä osassa tulen esittämään konkreettisia askeleita, joilla seksin voi saada integroitua takaisin osaksi toimivaa parisuhdetta.

 

Kohtaan työssäni ratkaisukeskeisenä terapeuttina paljon pariskuntia, joilla on haasteita seksielämässään. Terapeuttina en kuitenkaan jaa suoria ohjeita asiakkailleni. Minulla ei ole antaa reseptiä onnelliseen parisuhteeseen, kenelläkään ei liene takuuvarmaa keinoa siihen, miten kadotettu seksielämä saadaan kukoistamaan. Parisuhteet kun ovat niin erilaisia. Tässä blogissa jaetut ajatukset saattavat kuulostaa suorilta ohjeilta, mutta ne ovat tarkoitettu lähinnä näkökulmiksi siihen, miten seksittömään parisuhteeseen voidaan saada muutos!

 

Blogissani esittämät ajatukset pohjautuvat suurelta osin Zimmermanin ajatuksiin, ratkaisukeskeiseen viitekehykseen sekä kokemuksiini ratkaisukeskeisenä terapeuttina. Ajatukset voidaan yleistää koskemaan lähes kaikkia parisuhteen malleja, sekä kaikkia yksilöitä sukupuoleen, sukupuoli-identiteettin ja suuntautumiseen katsomatta.   Näistä näkökulmista ovat asiakkaani saaneet apua, toivottavasti sinäkin saat.

 

On tullut aika puhua seksistä, aika purkaa paine!

 

 

Kuplia - lisää seksiä parisuhteeseen. Pari makaa peiton alla, varpaat näkyvät.

 

 

 

Muuta odotuksia

 

Mitä seksi on? Millaista on onnistunut ja hyvä seksi?

Kohtuuttomat odotukset johtavat helposti pettymykseen ja seksuaalisen välttelyn kehään. On tärkeää tunnistaa omat odotukset ja pohtia, miten ne vaikuttavat vaatimuksiin, joita on kumppania ja koko seksiä kohtaan. On myös tärkeää pysähtyä miettimään, mistä seksiä koskevat opit ovat peräisin ja mihin uskomukset pohjautuvat.

Erityisesti heteroparien kohdalla törmään usein siihen, että miehen onnistumisen mitta hyvälle seksille on se, että nainen saa orgasmin. Tutkimuksen mukaan naisista 46% saa orgasmin yhdynnän aikana, osa ei saa koskaan (yli 50- vuotiaista 5 % ja alle 35- vuotiaista 35%). Jos siis onnistuneen seksin mittatikkuna on ainoastaan naisen orgasmi, on epäonnistuminen jossakin vaiheessa lähes väistämätöntä.

Kohtuuttomat odotukset ahdistavat usein molempia osapuolia. Kumppanille, joka pitää oman kyvykkyytensä ja seksisuorituksen mittatikkuna partnerinsa orgasmia, ei aina uskalleta avautua. Pelätään, että vastapuoli loukkaantuu tai vetäytyy kokiessaan, että on huono rakastaja.

On siis aika tarkastella omia uskomuksia ja odotuksia. Mikäli huomaa niiden olevan kohtuuttomia, seksuaalista suoriutumista koskevan mittatikun ankara, on aika hylätä epäonnistumisia vahvistavat ajatukset. On kenties aika luopua joistakin vanhoista totuuksista ja toivottaa tervetulleiksi uudemmat, rakentavammat ajatukset. Joistakin odotuksista saattaa olla vaikeaa ja surullista luopua. Eikö todellakaan ole niin, että seksin tulisi olla vaivatonta eikä panostusta vaativaa. Eikö muka toisen pitäisi tietää tarpeeni, jos hän kerran rakastaa?

Seksi on jotakin, jota kaikki voivat harrastaa fyysisistä haasteista huolimatta. Siksi seksin määritelmä ei voi olla pelkkä penetraatio. Zimmerman määrittelee seksin fyysiseksi nautinnoksi, johon yhdistyy kontakti toiseen osapuoleen. Mitäpä, jos onnistumisen mitta olisikin se, että sinä ja kumppanisi saatte fyysistä nautintoa ja edes jonkinlaisen kontaktin toisiinne. Mitä odotuksille tapahtuisi?

 

 

Kuplia - lisää seksiä parisuhteeseen. Mitä, jos seksi määriteltäisiin fyysiseksi mielihyväksi ja kontaktiksi toiseen ihmiseen!

 

 

Puhu

 

Oman parin kanssa seksistä puhuminen saattaa olla vaikeaa. Se saattaa tuntua kiusalliselta. Moni myös pelkää, että toinen osapuoli saattaa suuttua tai luokkaantua. Osa myös pelkää, että seksistä menee mystiikka, jos siitä puhuu liikaa. Seksin ympärillä siis tanssitaan usein varpaillaan.

Rehellisyys seksiasioissa voi olla pelottavaa ja siinä on riskinsä, mutta luottamus ei voi rakentua, jos se perustuu sille, että toinen osapuoli unohtaa omat halunsa ja tarpeensa. Rehellisyyttä ei ole se, että ei kerro asioita tai että sietää jotakin, mitä ei pitäisi sietää. Seksihaasteista vaikeneminen saattaa ajan kuluessa aiheuttaa tietoista tai tiedostamatonta halveksuntaa kumppania kohtaan. Halveksunnan kasvaessa kupla puhkeaa lopulta.

Rehellisyys seksiasioissa, oli se miten kurjaa ja vaikeaa tahansa, luo pohjan luottamukselle ja turvallisuudelle. Rehellisen palautteen antaminen kumppanille osoittaa kunnioitusta ja sitä, että uskoo hänen kykyynsä vastaanottaa palautetta, uskoo hänen kykyynsä kasvaa. Puhuminen purkaa paineita, sen myötä tarve teeskentelylle loppuu.

Keskusteltaessa seksiasioista tulee käyttää arvostavaa kieltä. Mieti, mitkä sanat sopivat sinun suuhusi esim. puhuttaessa sukupuolielimistä ja itse aktista. Ei ole sama, miten asioista puhuu. Puhe ei pelkästään kuvaa maailmaa, se myös muokkaa todellisuutta. Millaista maailmaa haluat puheellasi luoda?

 

 

Kuplia - sukupuolielimistä tulisi puhua kunnioittavasti

 

 

Pyydä, vaikka et saisi

 

Vaikean asian esille nostamiseen on monia eri tekniikoita. Itse suosin Cacciatoren esittämää SUTUHAKA- menetelmää. Se on alun perin tarkoitettu suuttumuksen hallintaan, mutta toimii kokemukseni mukaan kaikissa tilanteissa, joissa halutaan toimia rakentavasti, oma näkökanta jämäkästi esiin tuoden ja toista loukkaamatta:

 

  1. Kuvaile aluksi itse tilanne minäkieltä käyttäen. Siis omasta näkökulmastasi, ilman tulkintaa, ilman syyttelyä. (Esim.: ”Me emme ole harrastaneet seksiä puoleen vuoteen”).
  2. Kerro, mitä tunteita kyseinen asian sinussa herättää. Kerro ainoastaan omista tunteistasi, älä rönsyile. (”Minussa tämä asia herättää sekä surua, että huolta”).
  3. Kerro, mitä haluat ja tarvitset. Ole rakentava. (”Minusta olisi hyvä, että keskustelisimme aiheesta ja pohtisimme yhdessä, mitä asialle voisi tehdä”).
  4. Perustele, miksi tämä vaihtoehto olisi hyvä, mitä hyvää siitä voisi seurata teille molemmille. (”Uskon, että keskustelemalla saisimme asiaan muutoksen ja sitä kautta onnellisemman parisuhteen”).

 

Kun keskustelu pohjautuu siihen, että toiveissasi on parempi parisuhde teille molemmille, keskusteluun on helppo lähteä mukaan. Voit myös kertoa, kuinka paljon suhde merkitsee sinulle, kuinka paljon haluat sen kukoistavan. Ilmaise, että haluat kantaa vastuuta ja tehdä osuutesi.

On tärkeää oppia pyytämään, mitä haluaa ja yhtä tärkeää oppia hyväksymään se, ettei välttämättä saa haluamaansa. Toisen osapuolen haluilla on myös väliä. Vaikka siis haluat, et välttämättä saa. Siitä huolimatta on tärkeää sanoa, jos toivoo jotakin. Ei ole partnerisi tehtävä lukea ajatuksiasi tai kiskoa sinusta asioita ulos.

Jos keskustelu tyssähtää, niin kuin se usein saattaa aluksi tehdä, älä anna periksi. Jos keskustelut päättyvät yhä uudelleen tappeluun, syyttelyyn tai vetäytymiseen, kannattaa hakea apua pariterapiasta. Siellä parin on mahdollista opetella keskustelemaan asioista rauhallisessa ja turvallisessa ympäristössä. Rakentavaa kommunikointia on mahdollista oppia!

Oikeaa hetkeä seksistä puhumiseen ei välttämättä tule koskaan, kannattaa siis puhua asiasta tänään.

 

 

 

Kuplia - puhu, vaikka se olisi aluksi haastavaa

 

 

Ongelma on ongelma

 

Kokemukseni mukaan parit pyrkivät joissain määrin patologisoimaan toisiaan, kun he puhuvat seksuaalisista haasteista. Erityisesti siinä tavallisessa tilanteessa, jossa pariskunnan tarpeet seksimäärän suhteen ovat erilaiset, syytä haetaan toisen psykopatologiasta: Kylmä lahna, panokone jne. Toinen (tai itsensä) saatetaan asettaa rooliin, joka ei yksinkertaisesti ole hyödyllinen. Tästä saattaa alkaa noidankehä; kun uskotaan epärakentaviin ajatuksiin toisen identiteetistä, ongelmat pahenevat ja se puolestaan vahvistaa uskoa siihen, että kyseessä on identiteetissä tai suhteen identiteetissä oleva ongelma.

Helposti unohdetaan, että ongelma on ongelma! Ei yksilö tai hänen partnerinsa. Eron ymmärtäminen voi olla iso ja huojentava asia. Kun ongelma ulkoistetaan ihmisen identiteetistä se saa käsiteltävämmän muodon. Kun kielteiset ”tosiseikat” eivät enää rajoita ihmistä, avautuvat ratkaisujen maisemat. Vaikeatkin asiat tulevat helpommiksi käsitellä, kun fokus on positiivisessa muutoksessa ja siinä, miten mahdollisista ongelmista huolimatta mennään tästä hetkestä eteenpäin.

 

  Hoida oma osuutesi

 

Jokainen suhde perustuu yhteistyöhön. Olette samaa joukkuetta, liittolaisia. Siitä huolimatta voit vaikuttaa vain itseesi. Keskity siis siihen, mihin voit itse vaikuttaa. Olet vastuussa itsestäsi. Pelaa vain omalla puolella kenttää.

On vapauttavaa ymmärtää, ettei seksissä ole yksin vastuussa toisen nautinnosta. Olet vastuussa omasta nautinnostasi, sinun pitää itse pitää huolta itsestäsi. Toki seksi on yhteistyötä ja se vaatii suurta vastavuoroisuutta ja herkkyyttä kuulla toisen tarpeet, mutta luottamukseen ja rehellisyyteen perustuvassa suhteessa molemmat kantavat vastuun omasta nautinnostaan. Sinun ei siis tarvitse pelata toisen puolella, eikä sinun tarvitse tehdä päätöksiä hänen puolestaan.

Hyvän parisuhteen ja seksin perusta on se, että voi luottaa siihen, että molemmat puhuvat puolestaan ja pitävät itsestään huolta. On voitava luottaa siihen, että toinen pärjää omien tunteidensa kanssa ja pyytää sitä, mitä haluaa.

Joskus käy niin, että toinen pareista ei halua sitoutua muutokseen. Muuta siinä tapauksessa asioita itse. Koko systeemi muuttuu, jos yksi sen osatekijöistä muuttuu. Tartu siis rohkeasti härkää sarvista. Haasta vain itsesi ja tee pieniä muutoksia, vaikka et saisikaan siihen parisi tukea. Mieti siis, miten seksiasia vaikuttaa juuri sinuun ja mikä on sinun osuutesi ja vastuu.

 

Kuplia - kerro, mitä haluat, vaikka et saisikaan

 

 

Ei!

 

Sana, jota toinen on saattanut kyllästynyt kuulemaan. Ei on saattanut murentaa itsetuntoa, rakentaa muurin pariskunnan välille, aiheuttanut kiukkua ja pettymystä sekä itseen että toiseen.

Oikein käytettynä ei on kuitenkin hyvä sana! Jos suhde perustuu luottamukseen ja siihen, että molemmat pitävät huolta itsestään, ei on oman kenttäpuoliskon hyvää ja rehellistä hoitamista. Jos suhteessa uskalletaan sanoa ei, myös sanaan kyllä voi luottaa. Jos jompikumpi ei kykene tarvittaessa sanomaan ei, hän saattaa osallistua seksiin vastentahtoisesti. Seksikokemus jää usein tuolloin helposti ontoksi.

Saattaa olla vaikeaa sanoa ei, vielä vaikeampaa ottaa se vastaan. Mutta kun asiaa tarkastelee vastuunottamisen näkökulmasta, ei voidaan tulkita siten, että kyseessä on toisen osapuolen tarve pitää itsestään huolta.

 

 

Kuplia - ei on hyvä sana, kun sitä käyttää oikein

 

 

Jotta pystyt ottamaan ein vastaan rakentavasti, tarvitset tunnesäätelytaitoja. Ne tarkoittavat mm. kykyä sietää ahdistusta ja epävarmuutta. Sen sijaan, että odottaa parin muuttavan käytöstä siten, että se vahvistaa omaa pystyvyyden ja viehättävyyden tunnetta, tulisi opetella säätelemään omia tunteita, oppia rauhoittelemaan itseään ja ottamaan vastuu omista tunteista.

Jos ei laukaisee sinussa ahdistuksen, riittämättömyyden ja torjutuksi tulemisen tunteita, on sinun vastuusi huomata asia ja opetella keinot, joilla saavutat riittävän tasapainon. Rakentavat ajatukset ja tulkinnat synnyttävät tunteita, joiden vallassa on helpompi kommunikoida rakentavasti.

Jos itse olet se, joka usein sanoo ei, omia motiivejaan on hyvä pysähtyä miettimään. Mistä syystä sanot ei, mistä sinulla on tarve kieltäytyä? Ei kannattaa sanoa silloin, kun siihen on selkeä tarve. Jos kyseessä puolestaan on halu tai tottumus kannattaa miettiä, olisiko mahdollista joustaa ja tuntea silti mielihyvää.

Etenkin tilanteissa, joissa toinen ehdottaa jotakin uutta ja ennenkuulumatonta, saattaa suusta vilahtaa ensimmäisenä EI! Vaikka ehdotus hätkähdyttäisi, kannattaa viimeiseen asti vastustaa halua syyllistää toista hänen halujensa vuoksi. On ok haluta mitä haluaa (lain sallimissa puitteissa), vaikka ajatus ei miellyttäisi. Parien mielenkiinnon kohteet eivät aina täsmää, siitä huolimatta voidaan löytää asioita, jotka kiinnostavat molempia. Mitäpä, jos ei sanoisikaan ei, vaan kokeilisi?

 

 

Kuplia - kokeile rohkeasti, jos siltä tuntuu

 

 

Seksin käsikirjoitus

 

Seksiä voidaan ajatella käsikirjoituksena. Käsikirjoitusta kannattaa ajoittain tarkastella myötätunnolla ja mielenkiinnolla ja pohtia, voisiko jotakin kohtaa juonen kulussa muuttaa.

Kuka esimerkiksi yleensä aloittaa seksin? Missä tilanteessa, miten, miksi ja miten tähän ns. tanssiin kutsuun tavallisesti vastataan?

Itse seksiaktista keskusteleminen on usein haastavinta, mutta siedä! Tilanne tulee muuttumaan. Mitä siis itse seksin aikana tapahtuu? Mistä tiedät, että toinen on halukas? Mitä luulet, että partneri ajattelee? Miten seksi etenee, noudatetaanko aina samaa käsikirjoitusta? Kuka on vastuussa tahdista ja juonesta? Puhutteko seksin aikana? Mitä tunnet ja ajattelet? Paljonko tarkkailet partneriasi? Mikä itse seksissä sujuu hyvin, mikä ei?

Miten ja miksi seksi loppuu? Mitä sen jälkeen tapahtuu? Mitä ajattelet ja tunnet seksin jälkeen? Mitä luulet partnerisi ajattelevan? Miten toivoisit tapahtuminen etenevän tämän jälkeen?

On myös avartavaa pohtia, missä kohtaa on itse suora, missä kohtaa välttelevä ja harhaanjohtava. Missä kohtaa pyrkii kontrolloimaan toista, missä kohdassa on passiivinen. Missä kohtaa homma toimii, missä ei? Mitä voisi tehdä lisää, missä kohtaa voisi tehdä toisin? Kenties jo tänään.

 

 

Kuplia - seksin käsikirjoitusta on hyvä pysähtyä pohtimaan ajoittain

 

 

Minkä tahansa uuden taidon opetteluun menee aikaa. Se vaatii ponnistelua, kärsivällisyyttä ja sinnikkyyttä. Homma helpottuu, kun etenet pienin askelin. Jos kohtaat haasteita, pysähdy ja suhtaudu myötätunnolla itseäsi ja kumppaniasi kohtaan. Uuden oppiminen vaatii tutkimusten mukaan 66 toistoa. Kannattaa siis aloittaa heti tänään!

 

 

www.kuplia.fi

 

 

 

Lähteet:

 

Cacciatore, R. 2007. Aggression portaat. Opetushallitus.

 

De Shazer, S. 2009. Ratkaisevat erot. Ratkaisukeskeinen terapia auttamistyössä. Vastapaino, Tampere.

 

Jokinen, A., Juhila, K. & Suoninen, E. 2016. Diskurssianalyysi. Teoriat, peruskäsitteet ja käyttö. Vastapaino, Tampere.

 

Kontula, O. & Miettinen, A. 2016. Determinanats of female sexual orgasms. Sosioaffective Neuroscience & Psychology, 2016: 6.

 

Lally, P., Jaarsveld, C., Potts, H. & Wardle, J. 2009. How are habits formed. European Journal of Social Psychology 2010.

 

Schnarch, D. 2011. Intimacy and desire: Awaken the passion in your relationship. New York, NY: Beaufort Books.

 

White, M. 2016. Karttoja narratiiviseen työskentelyyn. Kuva ja Mieli Oy.

 

Zimmerman, J. 2018. Sex without stress. A couple`s guide to overcoming disappointment, avoidance & pressure.

 

.

 

 

Share This