OPETUSPALVELUT

Uusille oppilaille ei ole tällä hetkellä valitettavasti tilaa!

 

TÄSMÄOPE APUNASI

 

Onko opintie noussut pystyyn syystä tai toisesta?  Onko opiskelumotivaatio kadonnut, akateeminen itsetunto laskenut?

Tarvitsetko apua läksyjen tekemiseen, uuden asian omaksumiseen vai haluatko kerrata yhdessä tulevaan kokeeseen?

Jätä läksyistä vääntäminen ammattilaisen vastuulle, pärjää opinnoistasi ja koe oppimisen riemua!

Onpa oppimiseen liittyvä tarpeesi mikä  tahansa, Täsmäope  auttaa. Täsmäope tarjoaa räätälöityjä lisä- ja tukiopetuspalveluita lähes kaikissa peruskoulun oppiaineissa. Täsmäope tarjoaa myös  erityistä tukea. Luki-taitoja voidaan yhdessä sekä kartoittaa, että kartuttaa.

 

Kuplia tarjoaa opetuspalveluita Helsingissä

 

 

 

TÄSMÄOPEN TYÖASENTEENA POSITIIVINEN PEDAGOGIIKKA

 

Positiivinen pedagogiikka on kasvatusnäkemys, jonka tavoitteena on perinteisen oppimisen ohella edistää opiskelijan hyvinvointia ja luonteenvahvuuksia. Hyvien oppimistulosten taustalla vaikuttavat monet sellaiset tekijät, jotka ovat yhteydessä positiivisiin tunteisiin, ihmissuhteisiin, sitoutumiseen, merkityksellisyyden kokemuksiin ja  vahvuuksien hyödyntämiseen. Toiminnan keskiössä on lisätä opiskelijan voimavaroja, toiveikkuutta ja pystyvyysuskoa.

Positiivista pedagogiikkaa ei toteuteta oppimisen kustannuksella,  saavutuksiin ei pyritä liikaa vaatimustasoa laskemalla. Täsmäopen avulla kurkotetaan kohti oman osaamisen ylärajoja ja sitä kautta  vahvistetaan sinnikkyyttä, periksiantamattomuutta, itsesäätelytaitoja ja akateemista sitkeyttä. Saadut onnistumisen kokemukset lisäävät entisestään iloa ja tunnetta opiskelun mielekkyydestä. Tämä sitkeys ja saavuttaminen ovat omiaan lisäämään opiskelijan pystyvyysuskoa, uskoa omaan kykyyn ratkaista ongelmia ja saavuttaa tavoitteita. Tämä on merkittävä, oppimalla omaksuttava taito.

Täsmäopen ohjaavina arvoina toimivat oppijalähtöisyys, vahvuusperusteisuus, positiivisuus, uusien näkökulmien etsiminen ja luovuus. Täsmäopen kanssa oppiminen tapahtuu myönteisessä ja lämpimässä ilmapiirissä. Täsmäopen avulla opiskelija löytää omat voimavaransa ja vahvuutensa oppijana.  Se mihin keskitymme, vahvistuu!

 

 

TÄSMÄOPEN LUOKSE YKSIN TAI YHDESSÄ

 

Opiskelemaan voi tulla yksin tai yhdessä ystävien kanssa. Mikäli matka toimipisteeseen Sörnäisiin tuntuu liian aikaa vievältä, voidaan opetus toteuttaa myös Appear.in- njmisen nettisovelluksen välityksellä. Sovellus vaatii toimiakseen Crome- selaimen, mutta ei vaadi teknistä osaamista tai ohjelman lataamista koneelle. Riittää, että seuraa lähettämääni linkkiä.

Täsmäopen opetustuokioihin ovat myös karvaiset apuopettajat, lemmikit, tervetulleita. Lemmikkieläimiä en osaa kouluttaa, mutta yhdessä saamme taatusti aapiskukon kiekumaan!

 

 

TUKEA TEINILLE JA VANHEMMILLE

 

Koska Täsmäope on sekä erityisopettaja ja ratkaisukeskeinen terapeutti, saa häneltä niin pedagogista kuin psykososiaalistakin tukea. Mikäli teini tarvitsee apua sekä oppimisen että käyttäytymisen haasteisiin, tutustu Kuplian palveluihin lisää sivulla TUKEA TEINILLE.

Share This